“Модуль Фінансова звітність за МСФЗ у форматі іXBRL”

У програмі M.E.Doc реалізовано новий модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL), призначений для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Модуль надає можливість формувати фінансову звітність за МСФЗ на основі таксономії у форматі іХBRL.

Модуль побудований у вигляді таблиці-реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожен документ. Таблиця умовно поділена на дві частини:

  • перша містить інформацію про сформовані документи пакету у форматі xml;
  • друга – інформацію про сконвертований звіт у форматі iXBRL.

Для створення та конвертування фінансової звітності за МСФЗ у новому модулі спочатку необхідно створити пакет документів, наприклад, Загальна таксономія 210_310 (І0001001), пакет створюється у форматі xml та заповнюється суб’єктом господарювання.

Як і всі інші звітів, користувач має можливість перевірити створені звіті у програмі. Ця функція доступна, як суб’єкту господарювання, так і аудитору.

Звертаємо увагу! Створеним звітом можна обмінюватись як з аудитором, так і з актуарієм (для страхових компаній).

Звичайно, користувач має можливість експортувати створений звіт. При експорті зберігаються дані документа у форматі .html та підписи, накладені на документ в форматі .p7s, ці дані зберігаються у вигляді архіву.

Питання та відповіді

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. 

Система фінансової звітності (СФЗ) в форматі XBRL почала діяти в Україні з 18 червня 2019 року, коли був запущений програмний комплекс і спеціалізований вебресурс за принципом «єдиного вікна», на якому розміщена базова інформація для користувачів СФЗ. Для побудови СФЗ важлива також «таксономія» —  набір статей і показників фінансової звітності та її елементів, що підлягають розкриттю, а також взаємозв’язків між ними та іншими елементами таксономії.

Це близько 5000 українських підприємств. Звітуватимуть вони через портал Системи фінансової звітності (далі – СФЗ). Але спочатку вони повинні були на ньому зареєструватися.

Нагадуємо, що фінзвітність за МСФЗ мають подавати такі підприємства:

  1. підприємства, що становлять суспільний інтерес. До них відносяться емітенти цінних паперів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінустанови (крім тих, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств;
  2. публічні акціонерні товариства (далі – ПАТ);
  3. підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
  4. підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Постановою КМУ від 28.01.2000 р. № 419 (далі – Постанова № 419). Це такі види діяльності: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010); недержавне пенсійне забезпечення (гр. 65.3 КВЕД ДК 009:2010); допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розд. 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (гр. 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Строки звітування для міжнародної звітності, яка подається до СФЗ, встановлені залежно від виду суб’єкта звітування та від того, яка фінзвітність подається: річна чи проміжна. До того ж, річна фінзвітність за МСФЗ повинна бути обов’язково підписана відповідним аудитором (має бути аудованою) та подаватися разом зі звітом аудитора.

Суб’єкти звітування Термін звітування
Підприємства суспільного інтересу До 30 квітня року, наступного за звітним
Приватні акціонерні товариства (ПАТ) До 30 квітня року, наступного за звітним
Суб’єкти господарювання видобувних галузей До 30 квітня року, наступного за звітним
Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами за переліком відповідно до Постанови № 419 До 30 квітня року, наступного за звітним
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом
Інші фінстанови, що належать до мікропідприємств та малих підприємств Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

Суб’єкти звітування, які подають проміжну фінзвітність відповідно до норм законодавства, звітують на СФЗ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Раніше фінансова звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності) подавалась кожному регулятору окремо. І формати подачі звітів відрізнялись один від одного.

Нова СФЗ створить «єдине вікно» подання фінансової звітності. Кожен регулятор буде мати доступ до тієї оперативно-зведеної інформації в СФЗ, що відповідає сфері його регулювання.

Регулятори підписали Меморандум № 102/15 про взаєморозуміння щодо розробки та запровадження системи фінансової звітності від 18.12.2017 р. І компаніям, які здійснюють декілька видів професійної діяльності, та регулюються різними регуляторами, не буде потрібно складати звітність для кожного з регуляторів окремо.

Таксономія фінансової звітності – це відповідний склад її статей, показників фінансової звітності  та елементів, які підлягають розкриттю.

Останню редакцію перекладу Таксономії за МСФЗ, яка набирає чинності з 01.01.2020 р., затверджено Мінфіном наказом від 25.10.2019 р. № 452. Її слід використовувати для подання річної фінансової звітності за 2019 рік та проміжної квартальної фінансової звітності за звітні періоди 2020 року.

Зважте на те, що таксономія не є сталою і щороку змінюється. На це впливає опублікування нових (змінених) МСБО та МСФЗ, звичайна практика застосування міжнародних стандартів, вдосконалення таксономії МСФЗ.

Таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ є адаптованою для подання звітності в Україні. Вона, зокрема, включає звіт аудитора та звіт про управління.

Виділяють два напрями розширення Української таксономії UA XBRL МСФЗ: 1) загальна Таксономія (General Taxonomy);

2) Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance Taxonomy).

Наразі у всіх суб’єктів господарювання, що мають звітувати через «Єдине вікно» СФЗ з 01.01.2020 р. (крім банків), є можливість обрати один з варіантів загальної Таксономії:

  • General Taxonomy – 210-310 (фінзвітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками);
  • General Taxonomy – 220-320 (фінзвітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками).

Докладніше про ключові звіти загальної таксономії читайте у матеріалі «Таксономія – нове у поданні фінансової звітності» Блогу бухгалтера та розділу Інформер програми M.E.Doc.

Так! У програмі M.E.Doc реалізовано новий модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL), призначений для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Модуль надає можливість формувати фінансову звітність за МСФЗ на основі таксономії у форматі іХBRL.

У оновленні надається попередня версія модуля, що містить базові функції зі створення звітності за МСФЗ та дозволить ознайомитися з особливостями формування звітності у форматі iXBRL.

Функціонал модуля буде вдосконалюватися та розширюватися у наступних оновленнях програми.

Модуль побудований у вигляді таблиці-реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожен документ. Таблиця умовно поділена на дві частини:

  • перша містить інформацію про сформовані документи пакету у форматі xml;
  • друга – інформацію про сконвертований звіт у форматі iXBRL.

Для створення та конвертування фінансової звітності за МСФЗ у новому модулі спочатку необхідно створити пакет документів, наприклад, Загальна таксономія 210_310 (І0001001), пакет створюється у форматі xml та заповнюється суб’єктом господарювання.

Як і всі інші звіти, користувач має можливість перевірити створені звіти у програмі. Ця функція доступна, як суб’єкту господарювання, так і аудитору.

Звертаємо увагу! Створеним звітом можна обмінюватись як з аудитором, так і з актуарієм (для страхових компаній).

Звичайно, користувач має можливість експортувати створений звіт. При експорті зберігаються дані документа у форматі .html та підписи, накладені на документ в форматі *.p7s, ці дані зберігаються у вигляді архіву.

Нагадаємо, що модуль містить базові функції зі створення звітності за МСФЗ, і надалі функціонал буде вдосконалюватися та розширюватися.

Залишилися питання?

Зателефонуйте нам, напишіть листа на e-m@il або напишіть до онлайн-чату (внизу ліворуч)

Питання з придбання

+38 (095) 093-95-30

Технічні питання

+38 (095) 295-12-25

Безкоштовна консультація

[contact-form-7 404 "Не найдено"]